Regeringens stöd till företagare

Med anledning av den globalt rådande covid-19 (Corona)-pandemin har sveriges regering presenterat ett antal stödpaket. De innehåller tillfälliga åtgärder som ska mildra de negativa konsekvenserna av pandemins påverkan på företagens ekonomiska situation, och där genom också på hela samhällets ekonomi.

Ingen bransch lämnas oberörd av virusets framfart. Och även om flera verksamheter nu har fått upp ögonen för distansarbetande team och digitaliseringens möjligheter så är det samtidigt en del av våra medlemmar som nu kämpar med sin verksamhets ekonomi.

Våra medlemmar är alla egenföretagare eller företagare av olika storlek, med det gemensamma att de verkar i IT branschen.

Vi summerar och förklarar därför här de insatser som regeringen har presenterat till dags datum. Vi rekommenderar att följa regeringens och skatteverkets information längst ner på sidan då informationen kan komma att uppdateras.


Lättnader vid sjuklönekostnader

Regeringen har föreslagit att staten tillfälligt står för hela ditt företags kostnad för sjuklön de första 14 dagarna. Kravet om läkarintyg är slopat vilket innebär att den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan krav om läkarintyg. Även karensdagen är slopad. Dessa insatserna gäller under april och maj månad 2020. Se länk för exakta datum

Läs mer på Regeringens webbsida.


Sänkta arbetsgivaravgifter

Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivar­avgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020.  Som företagare slipper ni betala arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda med syfte att kunna behålla medarbetare. Detta gäller för löner upp till 25 000 kronor per anställd. Ålderspensionsavgiften om 10,21 procent skall betalas. Förslaget föreslås vara tillfälligt och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Läs mer på Regeringens webbsida.


Anstånd för att betala skatter, moms och avgifter

Företagare kan via Skatteverket ansöka om anstånd att få betala skatter och avgifter senare. Det går också att begära en återbetalning av redan inbetalad skatt för verksamhetsår 2019 och betala den senare.

Företag som har valt att betala moms en gång per år kan skjuta på den inbetalningen under hela 2020. Det börjar gälla 8 april men kan användas retroaktivt.

Det ges även större möjligheter att sätta sitt företag som vilande.

Läs mer på Skatteverkets webbsida.


Retroaktivt justerad periodiseringsfond

Periodiseringsfond är ett smidigt verktyg för att justera skatt på vinst över olika verksamhetsår.

Ett kommande förslag från Regeringen är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att företagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet kan få sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. 

Läs mer på Regeringens webbsida.


Möjlighet till korttidspermitering

Om verksamhetens utgifter vida överstiger intäkterna kan det bli aktuellt med den insats från regeringens sida som kommit att kallas korttidspermitteringar. Det innebär att den anställde kan få ut över 90% av lönen om hen tvingas gå ner i tid. De nya bestämmelserna kommer träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla under 2020

Läs mer på Regeringens webbsida.


Referenser


Om Brainping

Brainping är ett snabbt växande nätverk av skarpa IT konsulter. Vi matchar marknadens vassaste hjärnor med de mest intressanta konsultuppdragen inom IT.

För uppdragsgivare med behov inom IT, mjuk- och hårdvaruutveckling och som söker positioner inom projektledning, agil processoptimering, utveckling, kravhantering, testautomation m.m. har vi kompetenta och kvalitetssäkrade profiler att presentera. Konsulterna i vårt nätverk erbjuder kompetenser i alla områden inom IT. Exempel på kompetenser är Java, JavaScript, React, Angular, C#, C++, Selenium, Scrum, Agile, Lean m.m.

Kontakta oss idag om ni ser ett behov av nämnda eller andra tjänsteområden inom IT.

Om du är egenkonsult som är verksam inom fälten ovan och inte redan registrerat din profil hos oss så är det ett ypperligt tillfälle att göra det nu.